Regulament

Ediția a patra va debuta vara aceasta cu apelul de înscrieri pentru secțiunea Producție.

Criteriile de eligibilitate propuse pentru 2019-2020 sunt următoarele:

 • Filmele să fie produse în Romania, Bulgaria, Moldova sau Serbia.
 • Bugetul maxim al filmului să fie sub 30.000 € (excluzând serviciile în natură).
 • Să nu fi primit finanțări majore din alte surse cum ar fi Centrul Național al Cinematografiei, Ministerul Culturii șamd, sau să fie produse de un mare studio de producție.
 • Se acceptă scurtmetraje și lungmetraj debut*.
*Regizorul și producătorul(ii) trebuie să nu fi făcut niciun lungmetraj până la data înscrierii.

Criteriile edițiilor trecute (pot suporta modificări):

 • Pot fi înscrise proiecte indiferent de gen (ficțiune, animație, documentar, experimental, video art) și indiferent de stadiul în care acestea se află la momentul aplicației (Dezvoltare de Proiect, Producție, Work in Progress). Vor fi incluse în program proiecte de filme a căror durată maximă este de 40 de minute.
 • Participanții vor alege una dintre cele trei secțiuni la care se pot înscrie:
  • Dezvoltare de Proiect
  • Producție
  • Work in Progress
 • În cazul secțiunilor de Producție și Work in Progress vor fi selectate numai filme de micro-buget (care au un buget total mai mic de 30.000 Euro). În cazul în care proiectele selectate vor beneficia de finanțări ulterioare care vor ridica bugetul peste această sumă, participanții vor trebui să renunțe la sprijinul oferit de FILM+.

Secțiunea Dezvoltare de Proiect este dedicată proiectelor aflate într-un stadiu incipient de lucru (treatment sau prim draft de scenariu) și care nu dispun încă de surse de finanțare. Sprijinul pe care îl vor primi proiectele selectate constă în lucru pe scenariu cu tutorii desemnați în vederea dezvoltării creativității participantului și îmbunătățirii scenariului, precum și elaborarea de strategii pentru accesarea finanțărilor pentru producție. La această categorie, formularul de aplicație va fi însoțit de treatment sau scenariu, sinopsis dezvoltat și concepție regizorală. Bugetul proiectului nu reprezintă criteriu de eligibilitate. 

Secțiunea Producție este dedicată proiectelor aflate într-un stadiu avansat de lucru (scenariu final sau aproape final) și care dispun deja de câteva dintre resursele necesare realizării (fie în servicii, echipament, membri de echipă sau/și finanțare, sponsori etc). FILM+ nu oferă finanțare în bani pentru filme și nu sprijină proiecte care nu beneficiază deja de o parte din resursele necesare realizării lor. Sprijinul oferit de FILM+ constă în îndrumare atât pe partea de producție, cât și din punct de vedere artistic (scenariu, regie, imagine etc), după caz. FILM+ va veni în completarea resurselor deja existente cu echipament de filmare, sunet etc, și cu personal pentru completarea echipei tehnice și de creație . La această categorie, formularul de aplicație va fi însoțit de: scenariu, sinopsis dezvoltat, concepție regizorală, buget simplificat (disponibil pe pagina formularului de înscriere on-line) și plan de finanțare (care poate fi descărcat de pe pagina formularului de înscriere on-line). Bugetul filmului nu poate depăși 30.000 Euro în total. Durata maximă a scurtmetrajelor poate fi de 40 minute.

Secțiunea Work in Progress este dedicată proiectelor deja filmate, dar nefinalizate. Sprijinul oferit proiectelor selectate constă în îndrumare pentru montaj și sound design, servicii efective de colorizare sau mixaj de sunet (după caz), grafică, creare DCP, cât și îndrumare pe partea de distribuție și festivaluri. La această categorie, formularul va fi însoțit de un sinopsis dezvoltat, premontajul filmului,  buget simplificat (disponibil pe pagina formularului de înscriere on-line) și plan de finanțare (care poate fi descărcat de pe pagina formularului de înscriere on-line). Bugetul filmului nu poate depăși 30.000 Euro în total. Durata maximă a scurtmetrajelor va fi de 40 minute.

În urma primei etape de selecție vor avea loc interviuri (în persoană sau on-line) cu autorii proiectelor pre-selectate. În urma interviului se vor selecta beneficiarii sprijinului pentru fiecare categorie: Dezvoltare de Proiect, Producție și Work in Progress.

Comisia de selecție poate cere participanților informații sau materiale suplimentare, în vederea selecției.

Materialele scrise trebuie să fie în limba română/engleză, iar scenariile sa fie editate în Final Draft sau echivalentul formatului Final Draft.

Aplicația se face de către (sau în numele) deținătorului drepturilor patrimoniale ale filmului ce urmează să fie realizat.

Se pot înscrie participanți de orice vârstă sau formare profesională.

În urma selecției, participanții se obligă să ia parte la o serie de cursuri și workshopuri organizate de FILM+ în vederea realizării filmelor în condiții cât mai bune.

Un participant poate înscrie mai multe proiecte, cu condiţia să completeze formularul de înscriere separat pentru fiecare proiect în parte.

Filmele susținute prin programul FILM+ vor menționa pe genericul lor: “Realizat cu sprijinul FILM+”.

În vederea promovării proiectelor selectate, pe parcursul desfășurării programului fiecare participant va furniza minim trei imagini relevante, un scurt sinopsis și informații despre proiect.

FILM+ nu are nicio pretenție asupra drepturilor patrimoniale ale filmului.

 

Prezentare generală a programului:

FILM+ este un laborator de lucru, îndrumare și sprijin pentru realizatorii de film, la finalul căruia vrem să vedem cât mai multe filme realizate. Selectăm proiecte cu potențial, indiferent de gen (ficțiune, animație, documentar, experimental, video art) și indiferent de stadiul în care se află (dezvoltare de scenariu, producție sau postproducție). Fie că este vorba despre scenariu, imagine, regie, montaj, sunet, producție, distribuție sau exploatare, susținem fiecare proiect ținând cont de nevoile sale specifice și de resursele pe care le avem la dispoziție: resurse proprii, ale partenerilor, profesioniștilor și colaboratorilor din industrie.

Proiectele edițiilor anterioare au fost susținute pe fiecare dintre următoarele trei direcții:

 • Dezvoltare: sprijin și îndrumare pentru dezvoltarea scenariului și/sau pregătire pentru etapa de producție a proiectului.
 • Producție: sprijin și expertiză pentru filmarea și producția efectivă; fie sub formă de îndrumare pe partea de regie, imagine, sunet, în funcție de nevoile specifice ale proiectului, fie de acces la unele resurse precum echipament, locații de filmare, completarea echipei și altele.
 • Work in progress: dezvoltarea concepției artistice și realizarea montajului, servicii de colorizare, sunet, efecte speciale și acces la resurse fizice (studio de sunet, de colorizare etc.).

 

Organizatorul programului:

Organizatorul programului FILM+ este Asociația Graphis 122, organizație nonprofit, înregistată la Registrul asocițiilor și fundațiilor cu numărul 123/2009, având cod de înregistrare fiscală 26392811, cu sediul social în București, strada Mogoș Vornicul, nr. 1, sector 2.

A patra ediție FILM+ este co-finanțată de Administrația Fondului Cultural Național* și CNC România. 

 

 

*Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitea beneficiarului finanțării.